Weboldalunkon cookie-kat használunk. Az oldal további böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Tovább információt az Adatvédelmi tájékozatóban talál. Rendben
Termékek Menü
Ön itt jár: > >

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

a Luminis Kft. által működtetett www.tollas-lampa.hu internetes címen működtetett weboldal és online áruház igénybevételére és az ez alapján létrejött jogügyletekre.

Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „Ászf”) tárgya a Luminis Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: „Szolgáltató”) és az általa működtetett www.tollas-lampa.hu internetes cím alatti weboldalon keresztül értékesített termékek vevői között létrejött jogviszonyra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

Fogalmak

Szolgáltató: Luminis Kft., aki a www.tollas-lampa.hu internetes cím alatti weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat, illetve termékeket értékesít az azt szerződésszerűen és jogszerűen igénybevevők részére.

Ügyfél: mindazon személyek, akik a www.tollas-lampa.hu internetes cím alatti weboldalon keresztül a Szolgáltató által értékesített termékeket megvásárolják.

Felhasználó: mindazon személyek, akik ugyan a Szolgáltató által működtetett a www.tollas-lampa.hu internetes cím alatti weboldalt látogatják, azonban a Szolgáltató által értékesített termékeket nem vásárolja meg, így a Szolgáltatóval nem létesít jogviszonyt.

Felek: Szolgáltató és Ügyfél együttesen.

Fogyasztó: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény szerinti fogyasztó, azaz az a önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

Termék: a Szolgáltató által működtetett www.tollas-lampa.hu internetes cím alatti weboldalon értékesítési céllal megjelölt termék.

A weboldalon keresztül kötött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven jön létre, magatartási kódexre nem utal, illetve a Szolgáltató nem vetette alá semmilyen magatartási kódexnek. Felek közötti jogviszony nem kerül iktatásra, utólag nem megtekinthető és nem hozzáférhető.

A Szolgáltató által üzemeltetett webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával, illetve feltételeivel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.tollas-lampa.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.tollas-lampa.hu/aszf_5

Az Ügyfél kijelenti, hogy a www.tollas-lampa.hu internetes cím alatti weboldal használatával, továbbá erre vonatkozóan tett kifejezett jognyilatkozatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf-ben foglalt rendelkezéseket, mindezek hiányában termékrendelésre, jogviszony létrejöttére nem kerülhet sor, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Elállási és szavatossági tájékoztató az alábbi linken érhető el, továbbá jelen Ászf 1. mellékletét képezi. Kérjük, vásárlás előtt szíveskedjen részletesen tanulmányozni!

http://tollas-lampa.hu/custom/tollaslampa/image/data/Elallasi-tajekoztato.docx

 

1.         Szolgáltató adatai

Neve: Luminis Kft.
Székhelye: 1116 Budapest Építész u. 26.
Elektronikus elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

info@luminis.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-682569
Adószáma: 11907114-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Ügyvezető: Varsányi Gábor
Telefonszáma: +361 371 1983 (normál díjazással hívható)
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-91146/2015
Szerződés nyelve: magyar
Számlavezető bank neve: Budapest Bank Zrt.
Bankszámlaszáma: 10102093-59492200-01000002
IBAN: HU77 10102093 59492200 01000002
SWIFT: BUDAHUHB
Tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
Tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
Tárhely-szolgáltató elektronikus címe: info@shoprenter.hu


2.         Alapvető rendelkezések

2.1.       A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Ászf értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.       A jelen Ászf 2015. november hó 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Ászf-t. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a www.tollas-lampa.hu internetes cím alatti rájuk nézve a weboldal használatával jelen Ászf rendelkezései érvényesen tartalmaz rendelkezéseket.

2.3.        Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az Ászf-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatóval jogviszonyt létesít, úgy a létrejött jogügyletre vonatkozóan az Ászf tartalmaz rendelkezéseket. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, úgy felek eltérő rendelkezése hiányában nem jogosult a webshopban található termékeket megrendelni.

2.4.       Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldala, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.         Megvásárolható termékek köre

3.1.       A megjelenített termékek kizárólag online, a www.tollas-lampa.hu internetes cím alatti weboldalon működtetett webshopban rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendők, tartalmazzák a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírt mértékű általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2.       Az Ügyfél a fizetési kötelezettségének magyar forintban köteles eleget tenni.

3.3.       A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, részletes jellemzőit, árát termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, azok illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt.

3.4.       Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.         Rendelés menete

4.1.       A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról és szállíthatóságáról a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

4.2.       A „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja Önt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába.

4.3.       Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Tovább válogatok”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Tovább a kosárhoz” gombra kattintva.

4.4.       Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon tételt tud törölni a kosárból az „X” gombra kattintva, valamint a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a mennyiséget jelző ablakokban.

4.5.       A sorokban található „Frissítés” ikonra kattintva újraszámíthatja a kosár értékét.

4.6.       Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést

4.7.       A rendszer a raktárkészleten nem lévő termékeket a rendszer három piros csillaggal jelöli azok neve mellett.

4.8.       Rendelés menete, pénztári folyamat:

4.8.1.    „Bejelentkezés” - Ezen a ponton választhat, hogy bejelentkezik vásárlói fiókjába, regisztrálhat illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

4.8.2.    „Adatok megadása” - Ha bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, tovább léphet a fizetési mód kiválasztásához, vagy adja meg a szállítási adatokat, amennyiben a számlázási cím eltér a szállítási címtől, majd kattintson a „Tovább gombra”

4.8.3.    „Szállítási mód” - A szállítási adatok megadását követően a kívánt szállítási módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani.

4.8.4.    „Fizetési mód” - Válasszon egyet a felkínált fizetési módok közül, majd kattintson a „tovább” gombra.

4.8.5.    „Rendelés összesítése” - Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését, amennyiben nyilatkozott, hogy elfogadja a jelen Vásárlási feltételeket.

4.9.      Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felület megjelenésekor is lehetősége van erre. Megváltoztathatja a személyes adatait a pénztári folyamatokat jelölő sorok jobb oldalán a „Módosítás” feliratra kattintva. Megrendeléséhez további megjegyzést fűzhet (pl. a csomagolásra, vagy a kézbesítésre vonatkozóan a „Megjegyzés” szó alatti szövegdobozba írva.

4.10.     Az összesítő sáv jobb felső sarkában található „Vissza a kosárhoz” feliratra kattintva pedig módosíthatja a termékmennyiségeket. 

4.11.     Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés" gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, amely ajánlatnak minősül.

4.12.     Ha terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a rendszer a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küld a regisztrált és a Honlapra bejelentkezett vásárló részére. A vásárló részére elküldött email vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a vásárló oldalán, kizárólag tájékoztató célt szolgál. A küldött email reklámot nem tartalmaz.

4.13.     Fizetési módok

4.13.1.  Készpénzes fizetés: személyes átvétel esetén a megrendelt termékek értékét személyesen is kifizetheti a 1116 Budapest, Építész u. 26. címen. Ebben az esetben válassza a „Készpénzes fizetés” opciót.

4.13.2.  Utánvétel: amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

4.13.3.  Előre utalás: a megrendelés előre utalással történő kifizetéséhez válassza a „Banki átutalás” módot, ahol az utalási adatok is szerepelnek. A megrendelés visszaigazolásában az adatok szintén megtalálhatók.

4.13.4.  Bankkártyás fizetés:  amennyiben a rendelés értékét rendeléskor bankkártyával kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Online fizetés bankkártyával" fizetési módot.

4.14.     Szállítási költség

A szállítási költség bruttó 10.000 Ft értékű megrendelés alatt bruttó 1.100 Ft, bruttó 10.000 Ft értékű megrendelés felett ingyenes. Amennyiben a szállítás nem díjmentes, úgy a szállítás költségét a termék árának fizetésével egyidejűleg és azonos módon kell megfizetni.

4.15.     Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.16.     A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, mely garancia levél is egyben a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

4.17.     Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.18.     A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználó, hogy a termékek kiszállítására kizárólagosan Magyarország területén kerül sor. Ezzel ellentétes szállítási címre Szolgáltató nem végeztet kiszállítást.

5.         A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1.       A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben, munkanapokon 9 és 17.30 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2.       Amennyiben a termék raktáron rendelkezésre áll, mely a termék részletes leírásánál jelzésre kerül, úgy annak a teljesítési határideje a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül várható. Amennyiben a termék részletes leírásánál „rendelésre” szerepel, úgy a termék gyártójának visszajelzése függvényében a termék várható teljesítési határideje 3-4 hét.

5.3.       Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint Ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.4.       Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

6.         Elállás joga

6.1.       Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az elállási, illetve felmondási tájékoztatót nem olvassa el és annak megtörténtét weboldalon egyértelműen tudomásul vétellel kifejezetten nem igazolja vissza, úgy nem jogosult terméket megrendelni, illetve a Szolgáltató mentesül a termékértékesítési kötelezettség alól.

6.2.       Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A Fogyasztó elállási vagy felmondási jogát
  a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

  b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától kezdően jogosult gyakorolni megjelölt határidőn belül.

A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés létrejöttének a napja és termék átvételének a napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

6.3.       A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, kivéve, ha a felek eltérő rendelkezése alapján a Szolgáltató kifejezetten és írásban vállalta e költség viselését.

6.4.       Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.5.       Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

6.6.       A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.7.       Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is feltéve, hogy termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató részére a Fogyasztó a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni, illetve mindezek bekövetkeztéig visszatarthatja a visszatérítést.

6.8.       Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot, illetve a Szolgáltató által felajánlott fuvarozási módtól eltérőt választott, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

6.9.       Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató fent megjelölt címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának a közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A Fogyasztó visszaküldési kötelezettségének határidőn belül tesz eleget, ha a rendelkezésre álló 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. Annak bizonyítása kétség esetén, hogy a jelen bekezdésben foglalt visszaküldési kötelezettségének a Fogyasztó határidőn belül eleget tett a Fogyasztót terheli.

6.10.     A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
            Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.11.     A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.12.     Fogyasztó az elállási jogát írásban, a http://tollas-lampa.hu/custom/tollaslampa/image/data/Elallasi_jog_nyilatkozat.docx linkről letöltött elállási nyilatkozat teljes körű kitöltésével, és Szolgáltatóhoz történő visszaküldésével gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot Fogyasztó e-mailben, postai úton vagy faxon juttathatja vissza Szolgáltató részére.

6.13.     Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél Szolgáltató részére.

6.14.     Az Ügyfélnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése az Ügyfelet terheli. A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

6.15.     Amennyiben a Fogyasztó felek között létrejött szerződéstől eláll, illetve azt felmondja, úgy az kiterjed a járulékos szerződésekre is, tehát ugyanazon hatállyal a járulékos szerződés megszűnik, illetve felmondottnak kell tekinteni.

6.16.     A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6.17.     Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

6.18.     Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Ászf-ben található elérhetőségeken.

6.19.     Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

7.         Hibás teljesítés

7.1.       A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

7.2.       Kellékszavatosság

7.2.1.    Az Ügyfél Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.

7.2.2.    Kellékszavatossági igénye alapján az Ügyfél választása szerint

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a 7.1.4. pont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

7.2.3.    Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.2.4.    A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

7.2.5.    Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7.2.6.    Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

7.2.7.    A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

7.2.8.    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

7.2.9.    Az Ügyfél kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

7.2.10.  Fogyasztóval létesített jogviszony esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

7.2.11.  Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a termék - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.2.12.  Ha a termék meghibásodásában az Ügyfelet terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában az Ügyfelet köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

7.2.13.  Ha a termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez az Ügyfél számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Szolgáltató a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt.

7.3.       Termékszavatosság

7.3.1.    A termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.3.2.    A Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3.3.    Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz a termék vételárának részben vagy egészben történő visszatérítésére, árleszállításra és elállásra nincs mód. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak köteles bizonyítani.

7.3.4.    A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.3.5.    Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

7.3.6.    Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogérvényesítési jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó tartozik helytállni.

7.3.7.    A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a gyártó, illetve a forgalmazó mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja az alábbiak közül bármelyik fenn álltát:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7.3.8.    A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben azzal, hogy a tulajdonosváltozást és származását köteles igazolni gyártó, illetve a forgalmazó felé, amelynek elmaradása, illetve nem megfelelő teljesítése esetén a gyártó, illetve forgalmazó jogosult a Fogyasztó termékszavatossági igényét további vizsgálat nélkül elutasítani.

7.4.       Jótállás

7.4.1.    A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött Fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

7.4.2.    A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott jótállási időt biztosít.

7.4.3.    A Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év.

7.4.4.    A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, amennyiben a termék üzembe helyezését a Szolgáltató vagy annak megbízottja, úgy az üzembe helyezés napja.

7.4.5.    A jótállás alapján a Fogyasztó nem jogosult érvényesíteni, amennyiben a felmerült hiba terméknek Fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hibát

 1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 4. elemi kár, természeti csapás okozta.

7.4.6.    Jótállás esetén a Fogyasztó

 1. elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatók a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;
 2. amennyiben a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, illetve végső esetben elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba esetében azonban elállási jog nem gyakorolható.

7.4.7.    A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

7.4.8.    Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.4.9.    A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

7.4.10.  A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

7.4.11.  A jótállásra vonatkozó további feltételeket, illetve egyéb rendelkezéseket a termékhez mellékelt dokumentum tartalmazza, amelyben foglaltak betartása a jótállási jogok jogszerű és eredményes gyakorlásának feltétele. Amennyiben a kiszállítás során azt észleli, hogy termékhez nem ezen dokumentumok nem kerültek átadásra, úgy azt haladéktalanul jelezni szükséges a Szolgáltató felé, amelyet követően az azt pótolja, ellenkező esetben a Szolgáltató úgy tekinti, hogy ezen dokumentumok a termék átadásával egyidejűleg átadásra kerültek.

7.5.       Szavatosság, jótállás érvényesítése

7.5.1.    A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igény érvényesítését személyesen, e-mailen vagy postai úton jelezheti az alábbi elérhetőségeken:

Luminis Kft.
Cím:1116 Budapest, Építész u. 26.
E-mail: vita@luminis.hu

7.5.2.    A Szolgáltató felhívja a Fogyasztót arra, hogy a termék megrendelését megelőzően figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatókat:

 • Elállási/Felmondási tájékoztató
 • Elállási/Felmondási nyilatkozat
 • Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató.

7.5.3.    A Szolgáltató kéri továbbá, hogy amennyiben a Fogyasztó a hivatkozott tájékoztatókban, illetve a termék értékesítésére vonatkozó szerződéses rendelkezésekkel kapcsolatosan bárminemű kérdése merül fel úgy azzal a megjelölt elérhetőségek valamelyikén a termék megrendelése előtt a Szolgáltatót keresse fel.

7.5.4.    A szavatossági, illetve jótállási igény érvényesítése esetén az érvényesítő köteles a felek között létrejött szerződés létrejöttét a Szolgáltató által kiállított bizonylattal igazolni. A jótállási igény esetén az érvényesítő személy köteles a jótállási jegyet is a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

7.5.5.    A Szolgáltató a szavatossági, illetve jótállási igény érvényesítéséről jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy példányát a bejelentő részére átadja.

7.5.6.    Amennyiben a Szolgáltató a bejelentett szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és az arra jogosult esetén a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesítést küldeni.

7.6.       A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig őrzi meg, melyet az azt ellenőrző hatóság kérésére köteles bemutatni.

8.         Vegyes rendelkezések

8.1.       Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2.       Ha a jelen Ászf bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3.       Amennyiben Szolgáltató az Ászf alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Ászf valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4.       A Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9.         Panaszkezelés rendje

9.1.       A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a felek között létrejött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató által megadott e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2.       Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónakk. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

9.3.       Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4.       Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

9.5.       Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

10.      Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon, kérjük, olvassa el figyelmesen: http://tollas-lampa.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3.

Budapest, 2015. november 20.

 

 

 

 

1. melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:
-       termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
-       több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
-       több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Luminis Kft.
Cím:     1116 Budapest Építész u. 26.
Fax:      +36 1 371 1984
E-mail:  vita@luminis.hu

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi linkről letölthető elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

http://tollas-lampa.hu/custom/tollaslampa/image/data/Elallasi_jog_nyilatkozat.docx

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített termék ellenértékét, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni, illetve saját költségén részünkre visszafuvarozni vagy arról gondoskodni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Összehasonlítom
Loading...
Raktáron
Csatlakozz hozzánk!